Protokoll 2009

Styrelse/091215, Årsmöte/090427, Styrelse/090115

 

 

Styrelse 091215

Närvarande  

Håkan Jäderberg

Kjell  Klingström                                                                                                 

Christer Påhlsson

Jonas Scherp*)                                                                                                         

Magnus Scherp    

Nicklas Wallman                                                                                                      

                                                                                                                                                                            

För kännedom  Maria Kavcic

                                                                                                                                                      

Styrelsemöte  i Trosa Skärgårdsförening 2009-12-15

 

Projektet Trosa Express (förstudie)

Länsstyrelsen betalade ut beslutat bidrag för ca 2 veckor sedan och iom detta är projektet även

ekonomiskt avslutat.

 

Föreningens ekonomi

Föreningen har f.n. 7.309:- i kontanta tillgångar och har också blivit ägare till en roddbåt som

f.n. ligger hos Håkan för reparation inför nästa säsong. Båten är avsedd för föreningens medlemmar.

Hur detta skall administreras/hanteras diskuteras lämpligen på nästa möte.

 

Föreningens medlemmar

Föreningen har f.n. ca 40 medlemmar, varav 9 st familjemedlemmar.

 

Båt

Jonas och Magnus gjorde en kort presentation av ett tänkbart objekt. Finansiering av både

investering och uthållig drift måste lösas innan man kan gå vidare med detta.

 

Möte på Turistbyrån

Representanter från föreningen bjöds in till ett möte på Turistbyrån i morgon (onsd 16/12, kl. 18.00.

Medverkande:                Leader, Turistbyrån, Jonas/Magnus och representanter från föreningen.

Ämne:                            Möjligheter till stöd för igångsättning/drift av båtlinje i Trosa. 

Nästa möte

tisdagen den 5 januari -10, kl 18.00 i Trafikskolan.

                                                                                                                                                                             

Noterat av Kjell

 

*) medverkade under punkterna “Båt” och “Möte på Turistbyrån”

 

 

 

Årsmöte 090427

 

 

Styrelse 090115