Projektmöte Trosa Express II, 2011-01-11


Närvarande: Håkan Jäderberg, Maria Kavcic, Kjell Klingström, Yvonne Klingström, Christer Påhlson, Magnus Scherp och Eva Westergren

 

Ej närvarande:

Nicklas Wallman


1. Mötet öppnas och dagordning godkännes.

2. Genomgång av föregående mötes protokoll.

- totalt antal hållplatser för linjebåt är f.n. 11 st mot tidigare beräknat 10 st.

3. Aktivitetsplan

Paketeringskurs

Eva och Jonas Scherp går f.n. en kurs i "paketering". Nedlagd tid och ev. bilmil skall tas upp i projektet.

Förslag på paketeringskurs kan vara att "åka runt med båten på studiebesök hos varandra och under tiden ha informella samtal ombord". Eva kollar med Leader.

Kråmöbryggan

behöver en smärre restaurering. Håkan kontaktar kommunen (vi kanske kan få med det inom ramen för tidigare utlovad bryggrestaurering).

Skärgårdsguiden

Håkan Norén, skribent på SN, har skrivit en bok om kusten som vi kanske kan hämta material från för guiden.

Sörmlands Museum kanske kan hjälpa till med idéer och material.

Håkan har även förslag på ytterligare namn som skulle kunna vara användbara som Tommy Ekblad, Wachmeister, Nille (Nils Kjellberg- bok finns) och Anders Boije.

Eva/Maria kallar till startmöte/idémöte. Dom behöver bilder så skicka gärna till någon av dom.

Mässan 4-13/3

Plats är bokad. Håkan/Magnus har pratat med tänkbara intressenter (som skall vara villiga att ställa upp med personal för att bemanna monter och betala för platsen. (Intressenterna ska passa in i målet att locka folk till Trosa).

Kolliderar lite grann med företagarmässa i Trosa lördag 12/3.

Håkan berättade att den finns en tidigare kuliss i form av en sjöbod. Finns f.n. på Snipan.

Försök att samordna med ev. plats för Nyköping/Oxelösund som enligt ryktet också skall finnas på mässan.

Ljud (för guidning på båten)

Magnus rekommendation är att vi bränner en CD som kan användas på båten eller i andra sammanhang, svenska och engelska. Rekommenderar f.n. ingen speciell utrustning för uthyrning. Yvonne reste frågan om hur det påverkar projektbudgeten.

Båtvisning

Vip-turer planeras till torsdag 12 maj resp. torsdag 19 maj.

Visning av båten för allmänheten planeras till måndag 6 juni.

Linjeturer

Första tur till Nyköping från Trosa planeras till Söndagen 26 juni.

Dagliga turer i Trosa planeras starta Torsdag 30 juni.

Säsongen avslutas 18 augusti.

Subventionerade biljetter

Målsättningen är att biljetterna skall gälla på speciella turer (maj-juni) innan ordinarie linjeturerna börjar för säsongen.

Priset för vuxna blir samma som förra året. Priset för barn är ännu ej fastställt.

Skall vi marknadsföra dessa biljetter på mässan så är det bråttom med tryckning.

Marknadsföring

Finns en broschyr för norra skärgården, skall vi vara med där – tveksamt.

Utflyktsvägen, kostnad för annons är 2000:- + moms. Eva fick i uppdrag att boka detta.

Trosabussen skulle kunna vara en tänkbar marknadsföringsplats – både inne i bussen och på utsidan.

4. Nästa möte

Eva kommer att kalla till nästa projektmöte när tiden är mogen.

 

Noterat av

Kjell Klingström