Projekt

Genomförda projekt

Trosa Express

Förstudie där vi undersökt möjligheter och förutsättningar att driva ett fartyg för passagerartrafik med Trosa som hemmahamn. I förstudien gjordes en marknadsanalys vilken pekar på att det finns ett tydligt intresse för och ett stort behov av ett passagerarfartyg med Trosa som hemmahamn. Fartyget skulle gå i turtrafik enligt tidtabell under sommarmånaderna. Den tänkta rutten skulle vara Trosa hamn t.o.r någon/några av öarna i Trosa skärgård.

 

Trosa Express II

   Trosa Skärgårdsförening vill genom samverkan med närliggande kustkommuner, näringsliv och organisationer stödja och underlätta marknadsföring och tillgänglighet för båttrafik i Trosa och längs Sörmlandskusten.

   I augusti 2009 slutfördes förstudien Trosa Express. Av den marknadsanalys som ingick i förstudien framgår ett mycket tydligt intresse och behov av att öka tillgängligheten till skärgården med båttrafik.

   Projektstöd har beviljats från Leader Kustlinjen. Projektet påbörjas 2010 och avslutades 2011-12-31.

 

Pågående projekt