Bli medlem

 

Vi vill bli fler i föreningen.

Genom att bli medlem i föreningen är Du med och påverkar samt stödjer oss i vårt arbete.

Medlemsavgift för enskild medlem är 100:-/år.

Medlemsavgift för familj är 160:-/år.

Sätts in på föreningens Bg 314-3047. Ange namn, adress och ev. emailadress. Medlemskap i föreningen innebär att Du/Ni lämnar samtycke till registrering av personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen).